Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

  
W firmie BABCOCK WANSON macie możliwość uczenia się i powiększania swego dorobku zawodowego wraz z czołowym przedsiębiorstwem i europejskim liderem jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące kotłów oraz związanymi z tym usługami.
 
Staramy się, aby oferować naszemu personelowi możliwości doskonalenia się każdego dnia poprzez powagę zlecanych im zadań, ukierunkowane szkolenia i wysoce interaktywne środowisko zespołowe.
 
Nasze zespoły składają się z wielu inżynierów i techników z różnych dyscyplin ale zawsze poszukujemy wysokokwalifikowanego personelu, aby wzmocnić naszą strukturę. Tak wiec, czy to wybierzecie karierę w firmie BABCOCK WANSON w dziale sprzedaży, zarządzania produktem, w finansach, informatyce, łańcuchu logistycznym dostaw, administracji, produkcji lub technologii, znajdziecie tam ekscytujące i pełne wyzwań doświadczenia zawodowe wypełnione wieloma możliwościami.
 
Carrières
                                 Affaires de image conçu par Pressfoto - Freepik.com