Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 

 

Dyrektywa “Urządzenia Ciśnieniowe”, 97/23/EC, ustala podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa, które muszą być spełnione, zanim aparatura lub zespoły ciśnieniowe mogą być wprowadzone na rynek lub oddane do eksploatacji gdziekolwiek w UE.

  • Parlament Europejski oraz Rada Ministrów zaaprobowała PED w maju 1997 r.,
  • Dyrektywa została przetransponowana na ustawodawstwo krajowe w postaci Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z dnia 30.12.2005, nr.263, poz.2200).

Adresy internetowe do europejskich oraz innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych są podane poniżej: