Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 
 
 
Dopalacze regeneracyjne są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby odzyskiwania ciepła lub jest ona zbyt mała, aby uzasadnić zastosowanie rekuperacyjnego dopalacza termicznego. Ten typ dopalacza termicznego jest odpowiedni przy dużych natężeniach przepływu gazów odlotowych.
 
Dopalacz zawiera:
 
Dopalacze regeneracyjne
 • Wentylator do przesyłu gazów odlotowych z automatycznym systemem kontroli,
 • Wieże magazynowania ciepła wypełnione ceramiką (2, 3 lub 5 wież zależnie od kryteriów roboczych),
 • System zaworów automatycznych do dystrybucji gazów odlotowych poprzez wieże (zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Babcock Wanson),
 • Komorę spalania z jednym lub kilkoma automatycznie modulowanymi palnikami na gaz lub inne paliwo,
 • Panel sterowania PLC oraz panel interfejsu operatora.
Zasada działania:
 
Powietrze zawierające LZO z procesu jest przesyłanie do dopalacza za pomocą wentylatora odśrodkowego napędzanego silnikiem. Gaz odlotowy jest podgrzewany w wieży wejściowej, przepuszczany przez komorę spalania i schładzany w wieży wyjściowej, z których każda jest wypełniona specjalnym materiałem ceramicznym.
 
Aby osiągnąć najlepszą termiczną oksydację LZO (Lotnych Związków Organicznych), muszą być spełnione następujące warunki:
 • Temperatura robocza między 750 a 950°C,
 • Czas przebywania gazów odlotowych w komorze spalania musi wynosić między 0,6 a 1 sekundą,
 • Musi być zapewniona odpowiednia turbulencja w celu skutecznego zmieszania gazów odlotowych i tlenu.
Dopalacze regeneracyjne schematy
 
Zalety:
 • Skuteczność obniżania emisji LZO jest równa tej, jaka jest osiągana w dopalaczach z odzyskiem cieplnym, podczas gdy emisje NOx są niższe,
 • Ciągła regulacja emisji,
 • Prostota obsługi,
 • Zmniejszona konserwacja,
 • Zmniejszone zużycie gazu/paliwa: dopalacz regeneracyjny może osiągać warunki auto-termiczne przy bardzo niskich stężeniach LZO,
 • Niezależna instalacja, która nie wytwarza ciepła odpadkowego do ponownego wykorzystania w cyklu produkcyjnym i dlatego nie wymaga dodatkowego systemu dystrybucji ciepła,
 • Zakres od 1.000 do 150.000 Nm3/h.