Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 
 
Gazy odlotowe oraz LZO (Lotne Związki Organiczne) wytwarzane w różnych procesach produkcyjnych muszą być poddawane obróbce oczyszczającej przed skierowaniem ich do atmosfery w celu osiągnięcia jakości wymaganej przez obowiązujące przepisy.
 
Wśród opcji oferowanych przez technologię i wymuszanych przez przepisy, najbardziej efektywna i szeroko stosowana dla LZO oraz usuwania przykrych zapachów jest oksydacja termiczna. Zanieczyszczone gazy są podgrzewane do wysokiej temperatury w komorze spalania i są w pełni utleniane przed wypuszczeniem ich do atmosfery.
 
Firma BABCOCK WANSON posiada rozległe i głębokie doświadczenie, jeśli chodzi o oksydację LZO oraz przykrych zapachów przy zastosowaniu różnorodnych metod połączonych z systemami odzyskiwania ciepła.
 
 
Dopalacze termiczne