Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 
 
Dopalacze termiczne firmy BABCOCK WANSON spełniają dyrektywę europejską dotyczącą emisji LZO w rozległych dziedzinach zastosowań.
 
Sektor Proces Rodzaj gazu odlotowego
Kontenery metalowe Malowanie, drukowanie Ketony, octany, węglowodory
Opakowania elastyczne
(papier, tektura, folia tworzywowa)
Drukowanie Octany, glikol, węglowodory
Drukowanie Prasy rotacyjne, fotograwiura Octan etylu, alkohole
Chemikalia Produkcja farb, rozpuszczalniki żywic Styren, amoniak, akrylan metylu
Tekstylia Wykańczanie, drukowanie, barwienie MEK, octan izopropylowy, toluen
Guma Produkcja, wulkanizacja Plastyfikatory, chloroparafiny
Obróbka powierzchniowa Lakierowanie, malowanie Ksylen, octan izobutylowy, octan metoksypropylenowy
Papier – karton Drukowanie Ketony, octany, alkohole, węglowodory
Farmaceutyki Produkcja Alkohol etylowy, izopropanol
Ceramika Emaliowanie, malowanie Alkohole wielowodorotlenowe, aldehydy
Szkło, żywice Drukowanie Styren, ketony
Odlewnie metali Zalewanie form, regeneracja piasku formierskiego Fenol, formaldehyd, przykre zapachy
Przemysł samochodowy Malowanie, lakierowanie Ketony, octany, węglowodory
Artykuły żywnościowe Przetwórstwo mięsa, smażenie, prażenie Przykre zapachy
 
 
Przykład zastosowania utylizacji odpadów zwierzęcych:
 
Dopalacze termiczne firmy BABCOCK WANSON z odzyskiem ciepła w postaci pary lub oleju termalnego oferują w pełni zintegrowane i skuteczne rozwiązanie przy stosunkowo niskich nakładach kapitałowych i eksploatacyjnych. Dla większości zakładów jest to preferowana opcja radzenia sobie z gazami odlotowymi znajdującymi się w powietrzu oraz z problemami związanymi z przykrymi zapachami.
 
Poniżej podajemy typowy schemat przepływowy takiej instalacji w zakładzie utylizacyjnym.
 
 
Dopalacze termiczne schematy