Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 
 
Inwestycja, w której bardziej efektywnie produkuje się energię, jest łatwiejsza do uzasadnienia, gdy okres spłaty jest krótszy. Podobnie, producenci maszyn i urządzeń mogą łatwiej uzasadnić dodatkowe koszty, jeśli przyczynia się to do uczynienia ich urządzeń bardziej sprawnymi.
 
Nowoczesne materiały, zaawansowana konstrukcja i dokładna automatyka oznacza, że firma BABCOCK WANSON jest w stanie zapewnić te wszystkie elementy w konstrukcjach swych ekonomizerów. Podnosi to sprawność kotłów na wyższe poziomy, a w większości przypadków zapewnia okres zwrotu mniejszy niż jeden rok.
 
 
Ekonomizery
Ekonomizery gazów spalinowych
 
Najnowsza konstrukcja ekonomizerów z powierzchniową wymianą ciepła firmy BABCOCK WANSON pozwala na eksploatację z podwójnym paliwem, zarówno gazem jak i olejem lekkim, co znacznie wydłuża okresy między czyszczeniem dzięki nie zanieczyszczającym się żeberkom rozbudowanej powierzchni grzewczej.
 
Skutkuje to utrzymywaniem sprawności kotła na poziomie wyższym niż w konstrukcjach konwencjonalnych.
 
 
Typ ekonomizera gazów spalinowych Wyjmowany wkład wymiennika montowany z tyłu dymnicy kotła Montowany na obudowie na wylocie gazu spalin Z wymiennikiem ciepła dla wody zasilającej Z wymiennikiem spaliny/woda/powietrze do spalania
Warunki zastosowania
Tylko gaz ziemny
Gaz/olej opałowy, zastosowania z kombinowanym paliwem
Obecność termicznego odgazowania i źródła zimnej wody uzupełniającej zasilanie oraz zwrot kondensatu poniżej 50%
Proces z zwrotem kondensatu od 85 do 90% i wytwarzaniem pary powyżej 15t/h
Wzrost sprawności
4 do 4,5%
5 do 6%
5 do 6%
Do potwierdzenia
Całkowity zwrot inwestycji *
Poniżej 1 roku
Poniżej 1 roku
Poniżej 2 lat
Poniżej 3 lat
* Wartość ta zmienia się odpowiednio do czasu eksploatacji kotła w ciągu roku.