Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 
 
Zasada działania
thermal fluid operating principle
 
Kotły na oleje termalne firmy BABCOCK WANSON są to wielociągowe kotły wężownicowe zapewniające wysokosprawną pracę.
 
Olej termalny cyrkuluje w wężownicy ogrzewanej płomieniem palnika i powstającymi w wyniku tego spalinami. Następnie jest on rozprowadzany poprzez niskociśnieniową sieć do różnych użytkowników ciepła. Na obwodzie powrotnym odpowietrzacz/zbiornik ekspansyjny, atmosferyczny lub pod ciśnieniem gazu obojętnego, zapewnia eliminację uwięzionego powietrza, oparów i lekkich frakcji zanim olej wejdzie ponownie do kotła.
 
Efektywna ekspansja oleju oraz systemy odpowietrzania z buforem cieplnym są krytyczne dla dobrej i długotrwałej pracy systemu oleju termalnego. Kombinowany Zbiornik Odpowietrzająco Ekspansyjny (typu CDX) firmy Babcock Wanson spełnia wszystkie te funkcje przy najprostszej instalacji i może zawierać okresową lub ciągłą wymuszoną wentylację.
 
Grupa pomp cyrkulacyjnych pierwszego obiegu zapewnia przepływ przez system odbierając ciepło z kotła i przekazując je do użytkowników. Poziom strat ciepła na skutek wypromieniowania jest bardzo niski w wyniku dobrej izolacji rur rozprowadzających.
 
Korzyści dla użytkownika
thermal fluid advantages
 •  System bezciśnieniowy
 •  System zamkniętego układu bez strat;
 •  Możliwy do zastosowania miejscowego;
 •  Nie wymagane uzdatnianie wody ani stosowanie chemikaliów;
 •  Brak kosztów pozbywania się ścieków;
 •  Nie ma niebezpieczeństwa zamarzania;
 •  Jedne z najniższych kosztów konserwacji;
 •  Szybkie uruchamianie i zatrzymywanie z najniższymi stratami ciepła podczas postoju;
 •  Brak strat z wydmuchu kotła, brak strat kondensatu;
 •  Prosta konstrukcja instalacji;
 •  Łatwa i dokładna kontrola temperatury;
 •  Ogrzewanie i chłodzenie może być realizowane w tym samym systemie;
 •  Emisje CO2 i NOx są proporcjonalnie mniejsze;
 •  Można łatwo osiągać różne temperatury dla różnych użytkowników w pojedynczym systemie.