Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 

Uniwersalność ogrzewania za pomocą olejów termalnych sprawia, że nadają się one do szeregu zastosowań – od prostych systemów jednozbiornikowych o niskiej temperaturze do kompletnego projektu fabryki dla ponad 100 odbiorników wymagających dokładnej regulacji temperatury.
 
Oto kilka przykładów zastosowań i przemysłów dla których zalecane jest ogrzewanie olejami termalnymi.
 
 
  • Ogrzewanie zbiorników, ogrzewanie reaktorów, magazynowanie dużych objętości cieczy, przetwórstwo żywności, obróbka metalu, anodowanie, farmaceutyki, rafinowanie i mieszanie, gospodarka morska.
  • Ogrzewanie i chłodzenie pras, ogrzewanie i chłodzenie wytłaczarek, procesów formowania, laminowania, suszenia i formowania, meblarstwo, tworzywa sztuczne, przemysł samochodowy.
  • Powlekanie papieru i folii, suszenie, druk transferowy tekstyliów, kalandrowanie i prasowanie, drukowanie i laminowanie, suszarki okresowe i ciągłe, uzdatnianie wody, suszenie i utwardzanie.
  • Ogrzewanie z kontrolowaną temperaturą i chłodzenie, kontrola egzotermicznych reakcji chemicznych, różnorodne niezależne procesy o zmiennej temperaturze, produkcja chemiczna, farmaceutyki, procesy prasowania i formowania.