Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 
 
Firma BABCOCK WANSON jest w stanie przystosować swe palniki do specyficznych wymogów spalania i w ten sposób zaproponować klientom palniki dla specyficznych paliw jak:
  • Tłuszcz zwierzęcy: charakterystyka tego produktu jest zbliżona do oleju ciężkiego. Firma BABCOCK WANSON posiada znaczne doświadczenie w spalaniu tego paliwa, w szczególności w dopalaczach LZO oraz kotłach płomieniówkowych, dla zakresu mocy od 3,5 do 20 MW;
  • Biogaz: technologia palników firmy BABCOCK WANSON umożliwia zastosowanie tego typu paliwa. Stosuje się to głównie do instalacji o mocy do 10 MW z biogazem posiadającym wartość opałową równą lub wyższą niż 6.000 kcal/Nm3.
 
Paliwa specjalne 1 Paliwa specjalne 2
 
Doświadczenie firmy BABCOCK WANSON umożliwia spalanie tych specyficznych paliw bez żadnych strat sprawności oraz z emisjami do atmosfery, które są zgodne z obowiązującymi normami.