Wybierz kraj

This page requires Adobe Flash Player 10.0.0 or higher. Get Adobe Flash.

 
 

 
Firma BABCOCK WANSON jest głównym, międzynarodowym dostarczycielem kotłów i palników przemysłowych, dopalaczy termicznych, rozwiązań w zakresie uzdatniania powietrza, uzdatniania wody oraz związanych z tym usług.
 
Organizacja firmy BABCOCK WANSON
  • 680 ludzi, z których ponad połowa zajmuje się opieką posprzedażną oraz serwisem;
  • organizacja międzynarodowa z 8 przedsiębiorstwami filialnymi;
  • światowa sieć partnerów handlowych i technicznych;
  • 3 podstawowe zakłady produkcyjne (we Włoszech, we Francji i w Maroko) plus kilka zakładów inżynieryjnych i montażowych;
 
Instalacje firmy BABCOCK WANSON
  • ponad 100 000 kotłów przemysłowych oraz kotłów na oleje termalne;
  • 300 dopalaczy termicznych do redukcji emisji LZO lub usuwania przykrych zapachów;
  • 500 000 generatorów gorącego powietrza;
  • kilka tysięcy instalacji do uzdatniania wody.